Samsun Denge İlaçlama | www.dengeilaclama.com
• Hamam Böcekleri
• Karıncalar
• Örümcekler
• Uçan Haşereler
• Sokan / Isıran Haşereler
• Arasıra İstila Edenler
• Kemirgenler
Karıncalar « geri
Firavun Karıncaları
Firavun Karıncaları
Özellikleri
Boy: Çok küçük, 3 mm, diğer karınca türleriyle kolayca karıştırılabilir. 
Renk: Sarı 
Antenlerinin bitimindeki üç bölümlü (segmentli) çomak vasıtasıyla ayırt edilebilirler.
Davranışları
Konut ve binalarda kontrolü ve yok edilmesi en zor olan karıncalardır. Kalıcı uygulamayla işçi karıncalar öldürüldüğünde, en az bir koloninin hayatta kalmasını garantilemek için iki veya daha fazla koloniye ayrılırlar. Bu sebeple istila, uygulamalara devam edilirse tüm binaya yayılır.

Banyo ve mutfak gibi rutubetli alanlara yakın noktalarda yuva kurarlar. Odadan odaya duvar içlerindeki su ve elektrik hatları kanallarından geçerler.
Yaşam Alanları
Firavun karıncaları koruma sağlayan her alanda yuvalanırlar. Duvar içleri, mobilya ve aletler, hatta dolaplar, perde yuvaları, sandıklar, çatı kaplamalarının altı, vs.
Mücadele İpuçları
Karınca yemleri kullanarak kontrol edilebilirler. İşçi karıncaların koloniye taşıyacakları ve diğer işçilerle, larva ve kraliçenin yiyeceği bu yemlerin öldürücü etkilerinin belirli bir süre alması gerekmektedir.
Marangoz Karıncaları
Marangoz Karıncaları
Özellikleri
Boy: 1.50 cm 
Renk: Cinsine göre çoğunlukla siyah veya kahverengi, kırmızı.
Davranışları
Marangoz karıncalar adlarını, yuva yapmak için tahta aksamları delmelerinden, oymalarından alırlar. Birçok gıda çeşidi ve özellikle diğer böcekler ve yağlı yiyeceklerle beslenirler. 
İlkbahar geldiğinde, bazı üretken karıncalar büyük koloniden ayrılırlar. Kanatlı olan ve uçabilen bu karıncalar, genellikle evlerin içerilerinde ana koloniye bağlı uydu koloniler oluştururlar. Bu uçma özellikleri marangoz karıncalarla mücadeleyi çok zorlaştırmaktadır.
Yaşam Alanları
Konutlarda sıkça rastlanan karıncalardır. Ana koloninin yaşamak için düzenli rutubete ihtiyacı olup, genelde dış alanda ağaç kovukları, kopmuş dallar gibi yerlerde bulunur. İç alanlarda, ana koloni su sızıntısı olan veya rutubetli, iyi havalandırılmayan ara bölümler veya çatı aralarında bulunabilir. Uydu koloniler ise gerekli her ortama yerleşip, ana koloni ve koloniler arasında ikmal yaparlar. Akşamları daha aktiftirler.
Mücadele İpuçları
Marangoz karıncalarla mücadelede başarılı olmak beceri, bilgi ve deneyim gerektirir. İç alanda mümkün olduğunca fazla uydu koloni ile dış alanda ana koloninin bulunup uygulamaya tabi tutulması gerekmektedir. Koloninin yer tespiti zor olabileceği gibi, nasıl yemleme yapılacağı ve düzenli uygulama gerekip gerekmediği konularında profesyonel bir firmadan hizmet alınması doğru olacaktır.
Ateş Karıncaları
Ateş Karıncaları
Özellikleri
Boy: İşçilerin boyu 0,3 – 1,0 cm arasında değişir. 
Renk: Kırmızımsı kahverengi 
Isırma özelliğiyle diğer karıncalardan kolaylıkla ayırt edilir.
Davranışları
Isırmaları sebebiyle insanlar için sağlık tehdidi oluştururlar. Isırdıklarında genelde yalnızca ortası beyaz bir şişlik oluşurken, alerjisi olanlarda daha ciddi reaksiyona yol açabilir. Yuvalarıyla yanlışlıkla temas edildiğinde, aynı anda düzinelerce hatta yüzlerce ısırma olması riski arttırır.
Yaşam Alanları
Bu karıncalar toprak ve çimenlik alanlarda gözle de görülebilen büyük koloniler kurarlar. Tek bir bahçede sayıca ondan fazla koloni bulunabilir. Toprak altı gibi, saha düzenlemelerinin altında da yuva kurdukları bilinmektedir ancak yuvalarının girişlerini görmek her zaman kolay olmayabilir. 
Binalara yakın yerlere yuva kurar ve yarıklardan, açıklıklardan iç alanlara girerler. İç alanda, özellikle halı altlarında sıralı olarak hareket ederler. İmkan bulduklarında, giriş katlarına toprak getirerek iç alanda yuva kurabilirler.
Mücadele İpuçları
Sağlık tehdidi oluşturduklarından, bina çevreleri ile avlularda ateş karıncalarıyla mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. Doğru kullanıldıklarında karınca yemleri etkili olmaktadır ancak devamlılık olmadığında yeniden istila söz konusu olmaktadır.
Arjantin Karıncası
Arjantin Karıncası
Özellikleri
Boy: 3 mm 
Renk: Koyu kahverengiden siyaha ve parlak renklidir.
Davranışları
Kolonilerinin yüzlerce kraliçesi olup her bir koloni alt kolonilere bölünebilir ve yeniden birleşebilir. Bu birleşmeler birkaç binayı kapsayacak dev koloniler oluşturabilir ve işçi karınca nüfusu on binleri geçebilmektedir. Sıcak dönemlerde ana gıdaları, yaprak bitleri ve benzeri bazı haşereler tarafından üretilen tatlı usarelerdir. Dolayısıyla yaprak bitlerini cezbeden meyve ağaçları, gül ve çeşitli bitkiler Arjantin karıncalarının istilasına yol açmaktadırlar.
Yaşam Alanları
Dış alanda, genellikle derin olmayan yuvalarda, taşların altında, duvar boşluklarında ve benzeri tüm koruma sağlayan yerlerde yaşarlar. Evlerde sık görülürler.
Mücadele İpuçları
Özellikle sıcak yaz aylarında mücadele edilmeleri neredeyse imkansız olan bir haşere türüdür. Yapılabilecek en geçerli mücadele, sık aralıklı uygulamalarla konutlara girmelerinin engellenmeye çalışılmasıdır.
Hırsız Karıncalar
Hırsız Karıncalar
Özellikleri
Boy: 1,5 mm'den küçük boylarıyla binalarda rastlanan en küçük karınca türüdür. 
Renk: Altı sarısı 
Boy ve renkleri sebebiyle, biraz daha büyük olan firavun karıncalarıyla karıştırılırlar. Hırsız karıncaların antenlerinde 10 segment ve ucunda iki segmentli topuz varken, firavun karıncaların antenlerinde 12 segment ve üç segmentli topuz vardır.
Davranışları
Hırsız olarak adlandırılmalarının sebebi, yuvalarını diğer tür karıncaların yakınına kurarak yiyeceklerini, yumurtalarını ve larvalarını çalarak yemeleridir. Kolonileri küçük olup bulunmaları zordur. Evlerde genellikle rutubet sebebiyle banyolarda ve gıda sebebiyle mutfaklarda görülürler.
Yaşam Alanları
Bu karıncalar toprakta, kerestelerde, boşluklarda ve tüm uygun mekanlarda yuva kurarlar. Yuvalarını bulmak imkansız gibidir.
Mücadele İpuçları
Mücadele edilmeleri zor olabilmektedir. Firavun karıncalarıyla karıştırılmaları sonucu, etkili olmayan yanlış yem kullanılabilir. Hırsız karıncalar yüksek proteinli ve yağlı gıdaları tercih ederler. Farklı yemler arasında doğru tercihi yapacak profesyonellerin başarı oranı daha yüksek olacaktır.
Çılgın Karıncalar
Çılgın Karıncalar
Özellikleri
Boy: 3 mm boyunda, ayakları ve antenleri çok uzundurlar. 
Renk: Siyah 
Adlarını hızlı zigzag hareketler yaparak belirli bir yöne gitmiyormuş gibi yürüme alışkanlıklarından almışlardır.
Davranışları
Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurabilirler.
Yaşam Alanları
Dış alanda yerdeki malzemelerin, yığınların, kabukların altında, çukurlarda, yığın olarak duran kereste, tuğla gibi malzemelerin içerisinde yuva kurarlar. İç alanda duvarlarda, halı altlarında ve diğer uygun boşluklarda yuva kurarlar.
Mücadele İpuçları
Bu türdeki karıncalar yem yemeyi tercih etmezler ve kontrol edilmeleri zor olabilmektedir. En etkili yöntem kolonilerin bulunup yok edilmesi ve profesyonel firmaların yapacağı düzenli kontrollerle yeni oluşumların zamanında tespit edilmesidir.
Kaldırım Karıncaları
Kaldırım Karıncaları
Özellikleri
Boy: 3 mm. 
Renk: Kahverengi
Davranışları
Kaldırım karıncası kolonileri yemleme yöntemiyle yok edilebilirler ancak koloni büyüklüğünün tespiti ve kimyasal uygulamalar uzun vadeli çözüm için önemlidir.
Yaşam Alanları
Bu karınca türünün adı, yuva olarak ahşap finişlerin, yaya kaldırımlarının, avluların ve yolların hemen bitişiğindeki toprak alanları tercih etmesinden gelmektedir. Yuva kurarken çıkardıkları toprak yığını sayesinde kolonilerini bulmak kolaydır. İç alanlarda, bina temelindeki kolonlar arasında, bazen taşıdıkları toprak yardımıyla yuva kurarlar.
Mücadele İpuçları
Binaya giriş yapabilecekleri boşlukların kapatılması, bitki ve muhtelif yığınların binadan uzak tutulması kaldırım karıncalarının binaya girmesini önlemede önemlidir.
Kokulu Ev Karıncaları
Kokulu Ev Karıncaları
Özellikleri
Boy: 3 mm.
Renk: Kahverengi 
Ezildiklerinde çürümüş Hindistan cevizi kokusuna benzer bir koku yaydıkları için bu ismi almışlardır.
Davranışları
Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurarlar. Yemle beslenmeyi fazla tercih etmediklerinden, kontrol edilmeleri daha zordur. Kolonilerinin bulunması ve yok edilmesi gerekmektedir. Progen gibi bir firma tarafından yapılacak düzenli inceleme ve hizmet çok faydalı olacaktır.
Yaşam Alanları
Bu karıncalar dış alanda yerde bulunan istifli malzemelerin altında, bitki ve saman yığınları arasında, ağaç kabukları arasında, yer kaplamalarının altında yuvalanırlar. İç mekanlarda, duvar içlerinde, halı altlarında ve diğer uygun boşluklarda yuva kurarlar.
Mücadele İpuçları
Kokulu ev karıncalarının kontrolü, sayıca fazla koloni kurdukları ve birçok farklı ortamda yuvalanabildikleri için zordur. En etkili yöntem kolonilerin bulunup yok edilmesi veya bulunamıyorsa, birkaç çeşit yemle uygulama yapılmalıdır. Binayla temas halindeki her türlü malzeme ve benzerinin ortadan kaldırılmasının yanında, profesyonel firmaların yapacağı düzenli kontrollerle yeni oluşumların zamanında tespit edilmesi mücadele için çok önemlidir.
Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
• Haşere İlaçlama
• Kemirgen İlaçlama
• Dezenfeksiyon
• Tarihi Eser İlaçlaması
• Haşere Mücadele İlaçları
• Açık Alan İlaçlamaları
detaylı incele
Hizmetlerimiz
Zararlı Haşereler
Zararlı Haşereler
• Hamam Böcekleri
• Karıncalar
• Örümcekler
• Uçan Haşereler
• Sokan / Isıran Haşereler
• Arasıra İstila Edenler
detaylı incele
Zararlı Haşereler
Sertifikalarımız
Sertifikalarımız
• Biyosidal Ürün Uygulama ve Dezenfeksiyon İzin Belgesi
• Mesul Müdürlük Belgesi
• Ziraat Mühendisi Diploması
• Tarım Danışmanı Sertifikası
• Yeterlilik Belgesi
• İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
detaylı incele
Sertifikalarımız
Neden Denge İlaçlama ?
Neden Denge İlaçlama ?
Haşere mücadelesi konusunda hizmet veren firmamız, müşterilerimizin haşere problemlerini ortadan kaldıracak gerekli tecrübe ve donanıma sahip bir ilaçlama firmasıdır.
detaylı incele
Neden Denge İlaçlama ?
Samsun Denge İlaçlana | Qr Code
Adres : Denizevleri Mah. 212. Sok. Benek Ap.No.12/A Atakum / SAMSUN
Telefon : +90 (362) 437 70 62
Gsm : +90 (555) 992 51 07
E-Posta : info@dengeilaclama.com
Kroki ve iletişim formu için tıklayınız
Samsun Denge İlaçlama
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Sertifikalarımız | İletişim
Web sitemizde bulunan tüm görseller, bilgi ve belge tarafımıza ait olup izinsiz kullanımı halinde haklarımız Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarımız çerçevesinde saklıdır. Web tasarımının özgün olan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında değerlendirilecek olan tasarım hakları tasarımcı firmaya aittir.
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.